Centrum voor Senioren, Tilburg
Villa Levensloop, Amersfoort
High Intensive Care, Breda

Ooms Architecten