Circulaire architectuur

De mist trekt op...er is een vooruitstrevende visie met oog op de toekomst.

 

Circulaire architectuur vindt bij Ooms architecten zijn inspiratie in feiten als het begrip  Earth Overshoot Day . Dit is “de dag van een bepaald jaar wanneer – vanaf 1 januari geteld – de mensheid wereldwijd net zoveel van de Aardse grondstoffen, voedingswaren, en dergelijke heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen en de geproduceerde afvalstoffen kan verwerken” (bron Wikipedia). Volgens deze berekening methode is deze dag de laatste decennia vervroegd van 14 december (1981) naar 2 augustus (2017).

De noodzaak voor circulaire architectuur

Ontbossing Borneo 1950 – 2020

Circulaire architectuur
Ooms architecten wil graag, bewogen door onder andere bovenstaande feiten, een substantiële bijdrage leveren aan het tot stand komen van een circulaire economie. Daartoe hebben wij binnen ons bureau circulaire ontwerpregels opgesteld.
Verder brengen wij de consequenties van circulaire architectuur voor opdrachtgevers financieel in beeld. Dit doen wij m.b.v. het door ons (in samenwerking ) ontwikkeld instrument. Hier worden de gevolgen van duurzame ontwerpkeuzes financieel inzichtelijk  in de Total Cost of Ownership van een gebouw.

BNA Circulair
Circulaire architectuur


Manifest BNA

We hebben daarom graag op 16 januari 2018 het manifest van de BNA over circulaire architectuur ondertekend “Wij gaan circulair”. Het manifest kent een aantal hoofd uitgangspunten. In onze projecten bespreken wij deze graag in een vroeg stadium met de opdrachtgever. Deze punten zijn ook te vinden op de website van de BNA:

1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur.
2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit.
3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven.
4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren.
5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar.

De consequenties van deze uitgangspunten hebben wij vertaald naar 10 ontwerpregels of design rules. Deze zijn geïnspireerd op de invalshoeken Recycle, Re-use, Reduce en het aanbieden van producten als dienst.

Recycle betekent voor een gebouw ontwerp, naast het hergebruiken van grondstoffen , het zoveel mogelijk toepassen van producten bestaande uit oneindig voorradige grondstoffen (renewable sources).
Wat betreft energie natuurlijk het gebruiken van oneindige energie bronnen. Eenrgie productie met zo hoog mogelijke rendement en gebruik makend van energie efficiënte, zo min mogelijk (en dan biologisch afbreekbare) grondstoffen om deze energie te winnen.
Re-use betekent het terugwinnen van grondstoffen, wanneer elders of op de bouwlocatie  zelf zich al gebouwen bevinden waarvan onderdelen in al dan niet gemodificeerde vorm kunnen worden hergebruikt.
Reduce betekent voor een gebouw ontwerp het toepassen van bouwmaterialen met zo lang mogelijke levensduur met een zo klein mogelijke onderhoudsvraag. En als er onderhoud nodig is, dat dit met biologisch afbreekbare middelen gedaan kan worden en  die later ook kunnen worden gescheiden van de grondstof.

Het gebruiken van producten die als dienst worden aangeboden, waarbij de producent eigenaar blijft van het product en een prestatie garandeert tegen aan afgesproken prijs. Dit  stimuleert fabrikanten producten te maken, die energiezuinig zijn, demontabel en robuust zijn, weinig onderhoud vragen en een lange levensduur hebben. Bijkomend voordeel voor de producent is, dat hij eigenaar blijft van de gebruikte grondstoffen.
Kijk bijvoorbeeld op de website van Turntoo om net als wij te worden geïnspireerd!

Design rules

Build a house like a tree....op het gebied van circulaire architectuur zijn wij vooral door Cradle to Cradle geïnspireerd. Dit is voor ons het leidende principe voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving.
Een selectie wat een en ander voor ons betekent vindt u hier onder.

cyle 300x300

1

Materialen gebruiken die we kunnen hergebruiken en die de natuur kan verwerken als wij ze niet meer gebruiken oftewel afval is voedsel.
tree 300x300

2

Materialen gebruiken die groeien en onderdeel zijn van een oneindige levenscyclus waarbij ze tijdens productie, gebruik en hergerbuik geen belasting vormen voor mens en milieu.
energie 300x300

3

Gebruiken van oneindige energie bronnen.
bamboo 300x300

4

Een demontabele en/of slimme (slanke) bouwmethode toepassen.
house 300x300

5

Ruimte maken of laten op de locatie voor evenveel of meer biomassa, bodem en schoon water dan dat er was op de locatie voordat we er gingen bouwen.
 
vogel 300x300

6

Het in en rondom het gebouw ruimte geven aan levende organismen.