Woningbouw

Villa Levensloop 2.0 (2019)

Ooms architecten ontwerpt en tekent, doet bouwbegeleiding en bouwinspecties, voor verbouwingen van particulieren en bij seriematige woningbouw.

Wij hebben veel (aanstaande) woningbezitters gesproken. Als deelnemer aan beurzen, als participant van de Architectenwinkel in Amersfoort en als Findio Verbouwcoach. Het Findio Verbouwcoach concept werd aanbevolen door vtwonen en was onderdeel van het tv-programma ‘Verbouwen of verhuizen’ op Net5.

Zo denken wij het palet aan behoeften van de particuliere eigenaar inmiddels goed te kennen. Voor het verbouwen van woningen bieden wij een compleet pakket aan, waar de particuliere klant vrij is om keuzes in te maken. Voorop staat de realisatie van kwaliteit, architectonisch, bouwkundig, financieel en qua planning. Tegen vaste prijzen zodat u weet waar u aan toe bent.

Seriematige woningbouw

We werken voor ontwikkelaars van meerdere woningen. Een woning coöperatie, projectontwikkelaar of een particulier met een groot stuk grond.

Seniorenwoningen
Seniorenwoningen Woudenberg (2022)


Nieuwbouw

Op basis van een inventarisatie van uw wensen maken wij  eerst een investeringsraming. Voor deze raming hebben wij een uitgebreid format ontwikkeld, waar alle kosten in zijn opgenomen. Verrassingen achteraf worden zo voorkomen. Ook voordat de kavel door u is aangekocht kunnen wij een ontwerp met kostenoverzicht maken.

Woningbouw Villa
Villa Apeldoorn (2018)


Verbouw/aanbouw

Voor verbouwingen/uitbreidingen van woningen maken wij ontwerpen. Indien nodig het vragen wij de omgevingsvergunning aan. Wij kunnen snel beoordelen of dit nodig is.

Woningbouw verbouwing Amersfoort
Aanbouw woonhuis Amersfoort (2017)

 

Verbouwing woonhuis Amersfoort (2018)


Ontwerp

In onze ontwerpen hebben wij veel aandacht voor ruimtelijkheid en een gezonde leefomgeving met een warme uitstraling. Wij werken met een gecombineerd 2D/3D tekenprogramma waardoor er geen onderlinge verschillen tussen tekeningen onderling  meer mogelijk zijn. Wij benaderen ontwerpen vanuit het exterieur en vanuit het interieur.

Steeds meer is verduurzaming de trigger om plannen te maken om het bestaande pand te verbouwen. Wij adviseren u graag en maken samen met een EPA adviseur een evenwichtig stappenplan.

Villa Amersfoort (2015)

Interieur

Indien u graag het ontwerp compleet wil hebben met een interieur ontwerp kunnen wij dit voor u verzorgen. Voor meerdere grootschalige projecten hebben wij dit in eigen beheer verzorgd. Ook hebben wij een vaste samenwerking met een ervaren interieur architecte en een interieur styliste.

Bouwbegeleiding

Als u de optie bouwbegeleiding kiest maken wij een technische omschrijving van het ontwerp, verzorgen wij de aanbesteding en beoordelen wij de offertes. In goede samenspraak met de aannemer (s) is het ons recent meerdere malen gelukt de opdrachtgever met besparingen te verrassen. Tijdens de bouw kunnen wij als intermediair fungeren tussen opdrachtgever en aannemer. Wij maken dan o.a. een opleveringsrapport en beoordelen de meer- en minderwerk opgave van de aannemer.

Verder hebben wij aandacht voor het kostenaspect. Bij nieuwbouw wordt het ontwerp gebaseerd op een uitgebreide investeringsraming en bij een verbouwing/uitbreiding op kengetallen. In een later stadium kunnen wij ook een raming van een kostendeskundige en/of prijsaanvraag bij een aannemer verzorgen. Zo stemmen wij uw wensen af op uw budget.

Bouwinspectie

Ook verrichten wij bouwinspecties bij de oplevering van een nieuwe woning in een project. Of bij de aankoop van een bestaande woning.
Bij bestaande woningen gebouwd voor 1994 is het bijvoorbeeld van belang te controleren of er vermoeden bestaat op aanwezigheid van asbest in de woning.

Naast een bouwkundige inspectie geven wij u dan meteen advies of uw wensen volgens ons  in deze woning kunnen worden gerealiseerd. En tegen welke kosten. Uw investering kunnen wij dan afzetten tegen de ontwikkelingen, die wij in de markt als architect zien. Zodat u meer inzicht krijgt in de mogelijke waarde ontwikkeling van het object.

Zo kunnen wij de meeste zorgen uit handen van de klant halen . Tijdens de verschillende fase van het proces spreken wij graag regelmatig persoonlijk met de klant. Onze ervaring is, dat u dan meer inzicht krijgt in de keuze mogelijkheden van elke fase van het proces en we samen tot beslissingen komen.

Als u interesse heeft neemt u gerust contact op!