Centrum voor Senioren GGz Breburg Tilburg
Seniorenwoningen
Seniorenwoningen Woudenberg
Buurtzorg pension Ermelo Stichting Salem

Ooms Architecten

Onze missie is het om gebouwen te maken die gezond zijn voor de mens én voor de aarde.

 

Healing Environment en circulaire architectuur. Onze ambitie. Voor een duurzame manier van omgaan met mens en aarde.

Healing Environment

Gebouwen kunnen een positieve invloed hebben op mensen. Gebouwen met een overzichtelijke gebouwstructuur. Waar je een goede plek vindt om te verblijven. Waar het daglicht diep in het gebouw komt en er uitzicht is op groen. Met veel natuurlijke materialen en een rustig kleurgebruik.


Ondersteund door goede technische eigenschappen zoals akoestiek, ventilatie en thermisch comfort. Als dat allemaal goed bij elkaar komt kunnen we het een Healing Environment noemen.

Per doelgroep zijn er accentverschillen. Voor ouderen houden we rekening met het afnemende gezichtsvermogen en verminderende mobiliteit. Waar daglicht niet kan, voegen we veel kunstlicht toe. Geen drempels bij sanitaire ruimten.

Voor gebouwen voor ouderen met dementie hebben we veel specifieke kennis in de (wetenschappelijke) literatuur gevonden. Met het met daglicht mee kleurende verlichting. Met een loopcircuit zonder doodlopende uiteinden. En met op een gedoseerde manier aanbieden van ruimtelijke prikkels. 

Circulaire architectuur

De gezondheid van de aarde staat onder druk. In korte tijd hebben we fossiele brandstoffen uit de grond gehaald en verbrand. Tegen een hoge prijs voor mens en milieu. Door broeikasgassen als CO2 en methaan warmt de aarde op. Met weer gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de mens. Verslechtering van de luchtkwaliteit in onze steden. Lucht- en bodemverontreiniging in de buurt van de ontginning. Microplastics zijn overal, tot in de berglucht terug te vinden.

Sommige grondstoffen in de bouw dragen er vooral bij hun productie veel aan bij. Zogenaamde biobased materialen doen dat veel minder of slaan zelfs CO2 op. Materialen zoals hout, stro en vlas hebben onze voorkeur.

In onderstaand project zijn de draagconstructie, een groot deel van de gevel en alle buiten- en binnen kozijnen van hout. De buitenkozijnen worden blank gelakt zodat je mooi de kleur van het hout blijft zien.

Andere grondstoffen worden kritiek. Dat wil zeggen, de vraag overstijgt het aanbod. En het aanbod komt van een beperkt aantal landen, zoals China. Grondstoffen, die we hard nodig hebben om onze gebouwen op een duurzamere manier van energie te voorzien. Voor zonnepanelen, batterijen en windmolens. Ook daar zijn weer gevolgen voor mens en milieu bij de ontginning

Zo is het in ons vakgebied een uitdaging om binnen de afspraken van Parijs te blijven, Paris Proof te zijn. Hoe we dat doen kunt u op onze pagina over circulair bouwen lezen.

Over ons

We werken sinds 2002 voor verschillende opdrachtgevers, van klein tot groot. Van particulieren met een wens voor een uitbouw aan de woning tot instellingen in de gezondheidszorg en projectontwikkelaars met nieuwbouw projecten. We ontwerpen van stad tot tuin en plint.

Met de opdrachtgever én de aannemer maken we duidelijke afspraken.

Door gedetailleerd 3D te tekenen met het BIM systeem. We bouwen het gebouw als het ware al 3D in de computer, zodat alle tekeningen met elkaar corresponderen.

Door naast de opdrachtgever te staan bij de bouw. Met een beschrijving van de technische en administratieve voorwaarden, bij grotere projecten in de vorm van een STABU bestek. Zowel in tekenwerk als in tekst is dan vastgelegd wat we verwachten, dat er gebouwd gaat worden. Het voorkomt misverstanden, bouwkundig en financieel.

Voor grote, complexe projecten werken we graag samen met andere partijen zoals Vestaal Vastgoed. Voor het gedetailleerde tekenwerk en voor een deel van de bouwbegeleiding.

Advisering

We doen veel (literatuur-) onderzoek op het gebied van Healing Environment en circulaire architectuur, de energietransitie en klimaatverandering.

Vanaf 2019 heeft Roger Ooms bij het Platform CB’23 gewerkt aan en geschreven over het begrip adaptief vermogen van gebouwen en infrastructuur. Binnen de nationale NEN commissie houdt hij zich nu bezig met het onderwerp circulair ontwerpen.

Energietransitie op knooppunt Hoevelaken, een ontwerp suggestie (2018)

Deze kennis zetten we in voor ons eigen werk. En ook steeds meer voor andere bedrijven en overheden. Om te helpen het pad van verduurzaming te bewandelen.

Zo was Roger Ooms vier jaar de aanjager voor verduurzaming van het bedrijventerrein De Wieken. Met de gemeente Amersfoort heeft hij in 2021 als vervolg het Duurzaam Netwerk Amersfoort opgericht.
Voor een netwerk van bouw gerelateerde bedrijven heeft hij een interne whitepaper geschreven over de ins en outs van demontabel bouwen.

This post is also available in: Engels

Architectuur

x-visie-07

1

Als architect is het heel belangrijk om goed naar de klant te luisteren om er achter te komen wat hij echt wilt. 
x-visie-01

2

Wij houden van orde in een ontwerp maar ook van vrijheden binnen die orde, zoals hier Aldo van Eyck doet met de ronde wanden. 

x-visie-02

3

Ruimte onderdeel laten zijn van meerdere ruimten levert een mooie ruimtelijke spanning op. 

x-visie-03

4

Het binnen halen van zoveel mogelijk daglicht en uitzicht op natuur geeft een ruimtelijk gevoel.

x-visie-05

5

Het gebouw mag uitstralen wat het is.

x-visie-04

6

Uiteindelijk streven we naar een harmonische compositie in het ontwerp.