Design rules

Build a house like a tree....op het gebied van circulaire architectuur zijn wij vooral door Cradle to Cradle geïnspireerd. Dit is voor ons het leidende principe voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving.
Een selectie wat een en ander voor ons betekent vindt u hier onder.

cyle 300x300

1

Materialen gebruiken die we kunnen hergebruiken en die de natuur kan verwerken als wij ze niet meer gebruiken oftewel afval is voedsel.
tree 300x300

2

Materialen gebruiken die groeien en onderdeel zijn van een oneindige levenscyclus waarbij ze tijdens productie, gebruik en hergebruik geen belasting vormen voor mens en milieu.
energie 300x300

3

Gebruiken van oneindige energie bronnen.
bamboo 300x300

4

Een demontabele en/of slimme (slanke) bouwmethode toepassen.
house 300x300

5

Ruimte maken of laten op de locatie voor evenveel of meer biomassa, bodem en schoon water dan dat er was op de locatie voordat we er gingen bouwen.
 
vogel 300x300

6

Het in en rondom het gebouw ruimte geven aan levende organismen.