Heeft de binnenstad toekomst?

Heeft de binnenstad toekomst?

Als onderdeel van een expertpanel van TEN, gericht op de toekomst van de binnenstad, is Roger Ooms gevraagd in een blog zijn inzichten te delen over de toekomst van de binnenstad. TEN, The Experience Network, is een kennis- en ervaringsnetwerk van en voor experts uit tien verschillende werkvelden. Meer informatie vindt u op de website van The Experience Network.

De binnenstad. We komen er om te winkelen, te ontspannen of gewoon om naar mensen te kijken, bekeken te worden, te ontmoeten. Door de levendigheid van de binnenstad te ervaren, kunnen we onszelf onderdeel van een groter sociaal geheel voelen. Een goed functionerende binnenstad draagt zo bij aan het menselijk gevoel van welbevinden. En mensen die anderen vertrouwen leven meestal langer, is gebleken.

Levendigheid
Ik pleit voor het behoud van levendige winkelstraten, evenals pleinen waar je kan verblijven zonder de voorwaarde van het verrichten van een financiële transactie. Het expertpanel van The Human Factor vroeg op 4 juni: ‘waar zijn de bankjes om gewoon even op te zitten, graag aandacht voor het vrijblijvende verblijf in de openbare ruimte: de binnenstad is van ons allemaal!’

Om de binnenstad levendig te houden is de aanwezigheid van de winkelfunctie een van de voorwaarden en is leegstand funest. Zogenaamde hoofdwinkelgebieden hebben relatief weinig leegstand, in ondersteunende winkelgebieden neemt de leegstand echter nog steeds toe.

Rol overheid en ondernemers
De overheid kan daarin een rol vervullen. De Gemeente Rotterdam heeft twee methodes beproefd om de leegstand in deze gebieden op te lossen. Op de Nieuwe Binnenweg werden samen met ondernemers en pandeigenaren met Europese subsidie panden gerenoveerd, werd nieuwe bestrating aangelegd en zijn nieuwe ondernemers actief geworven. Op De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk is de gemeente een sociale winkelbouwcorporatie begonnen door zelf een aantal panden te verwerven.

Ondernemers kunnen ook een rol vervullen, een innovatief idee voor ondernemers in de binnenstad is de personal shopper/stylist: een persoonlijke assistent, die op kosten van de ondernemersvereniging de consument adviseert met kledingkeuze. De personal shopper kent het steeds variërende aanbod van alle winkels, dat scheelt de consument tijd. De consument besteedt zijn vrije tijd liever andere zaken, winkelen staat slechts 7e op de prioriteitenlijst van de consument waar men vrije tijd aan wil besteden. Boven aan de lijst staat het ontmoeten van vrienden en familie, andere functies verdienen dus meer ruimte: functies die ontmoetingen faciliteren, zoals wonen, cultuur, onderwijs, religies, ambachten, diensten en horeca, aldus het expertpanel.

De duurzame binnenstad
Daarnaast is er is ook aandacht voor het klimaat nodig om de binnenstad levendig en toekomstbestendig te houden. Bij hogere temperaturen kan de temperatuur in de stad tot wel 9 graden hoger zijn dan op het platteland. Om schaduw te genereren biedt groen uitkomst. In de vorm van parken en als groen dak of gevel. Groen is een omgevingsfactor, waarvan het meest is aangetoond dat het mentaal herstellende kwaliteiten heeft. Zo wordt de binnenstad naast een Duurzame Stad een Healing Environment en kan het bij hogere temperaturen zijn levendigheid behouden.

Samen kunnen we volop toekomst creëren voor de binnenstad!