the Healing City

the Healing City

Op 4 juni 2019 hebben wij voor the Experience Network een presentatie gegeven over the Healing City. Uit ons onderzoek hoe de vormgeving van de stad kan bijdragen aan de (mentale) gezondheid van mensen zijn ook voor ons verrassende resultaten gekomen. Wilt u meer weten? We komen u het graag laten zien!