Villa Levensloop

Villa Levensloop

Op uitnodiging van de gemeente Amersfoort hebben wij een vrijstaande woning ontworpen op een kavel met niveauverschillen op de Amersfoortse Berg.
Een mooie uitdaging om verschillende redenen.

Ontwerpen in 3D
Ten eerste hebben wij ons BIM tekenprogrammavoor het eerst gebruikt waardoor wij tijdens het ontwerpen continu virtueel steeds zelf door het ontwerp konden wandelen. Ook konden we het van alle kanten bekijken en het ontwerp fijn slijpen. Door het gebruik van dit programma is het ontwerp substantieel is verbeterd. Een render programma hebben wij gebruikt om mooie perspectieven te genereren.

Levensloopbestendigheid
Ook hebben wij deze vraag opgevat om een antwoord te vinden op hoe een levensloopbestendige woning er uit zou kunnen zien. Door de prijscategorie waarin deze woning zich bevindt is het aannemelijk dat het ook interessant is voor mensen in een latere periode van hun levensloop. Het niveauverschil van de kavel bleek hier een uitkomst te bieden. De woning hebben we zo kunnen situeren dat er op twee niveau’s kan worden gewoond en de tuin op beide niveau’s toegankelijk is. Tijdens het gebruik van de woning kan deze indeling worden gewijzigd.

Verder biedt een kavel met niveauverschillen altijd de mogelijkheid om tot interessante ruimtelijke oplossingen te komen. Gezien het bovenstaande denken dat we hier optimaal gebruik van hebben gemaakt.

Het ontwerp werd in november 2015 op het station Amersfoort tentoongesteld en op 18 november 2015 hebben we het toegelicht in het plaatselijke Architectuurcafé. Ook is het opgenomen in het inspiratieboek van het gebied.

Medio 2019 hebben we het plan uitgewerkt in een schetsplan, Villa Levensloop 2.0. In deze versie hebben we het concept uitgewerkt in verschillende varianten, die tijdens de levensloop van de bewoners kunnen worden gerealiseerd.

Wilt u meer weten over ons ontwerp?
U kunt contact met ons opnemen via info@oomsarchitecten.nl