Duurzaam Netwerk Amersfoort (DNA)

Duurzaam Netwerk Amersfoort (DNA)

Amersfoortse ondernemers en bedrijven gaan samen aan de slag met duurzaamheid. Dit doen zij in het Duurzaam Netwerk Amersfoort (DNA). Samenwerking, kennisdeling en inspiratie staan centraal. In 2022 is dit netwerk een pilot. Als de samenwerking bevalt, wordt het netwerk in 2023 geformaliseerd.

Samen kom je verder

Eén van de initiatiefnemers is Roger Ooms van Ooms architecten, gevestigd op Bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef:

‘Voor ondernemers en bedrijven is het een uitdaging om alle ambities, wet- en regelgeving, subsidies en mogelijkheden op het gebied van verduurzaming bij te houden. Tegelijkertijd groeit het besef dat verduurzamen echt noodzakelijk is. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de bedrijfsvoering. Denk aan een gezond arbeidsklimaat en het behouden en versterken van de concurrentiepositie. In Duurzaam Netwerk Amersfoort delen we kennis en inspireren we elkaar, omdat we samen meer weten en samen verder komen.’

Duurzaam Netwerk Amersfoort is ook bedoeld om elkaar aan het denken te zetten en handelingsperspectief te bieden bij concrete en relevante onderwerpen. Deze onderwerpen worden bepaald op basis van actualiteit en behoeften van bedrijven en ondernemers. De eerste onderwerpen zijn de aankomende energielabel-C verplichting voor kantoren en het klimaat-adaptief inrichten van bedrijventerreinen. Een kernteam, aangevuld met specialisten, bereidt deze onderwerpen voor. In dit kernteam zijn Amersfoortse bedrijventerreinen, Duurzaamheidsambassadeurs, netwerkorganisaties en de gemeente Amersfoort vertegenwoordigd.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Duurzaam Netwerk Amersfoort (DNA) ? Neem contact op met Roger Ooms via info@oomsarchitecten.nl.