ONDERZOEK

In 2016 zijn wij gestart met een onderzoek en analyse van verschillende wetenschappelijke onderzoeken en bestaande tools. Dit heeft geleid tot een checklist met verschillende aspecten, waarin wij het project vanaf stedenbouwkundige situatie tot en met detail kunnen toetsen, in drie fasen van het bouwproces, het programma van eisen, het ontwerp en de gebruiksfase. Belangrijke aspecten waar de juiste keuzes gemaakt moeten worden zijn stedenbouw (entree), (dag) licht, (uitzicht op) natuur, (natuurlijk) materiaal, kleur en  klimaat. Na de gebouw categorieën ouderenzorg,  mensen met dementie en psychiatrie staat uitbreiding van ons onderzoek naar ziekenhuizen voor de tweede helft van 2018 gepland.

 

ouderen met dementie

Hoe voelt het om dement te zijn? Anneke van der Plaats ontwikkelde acht principes, lees ze hier. Bij het wonen voor ouderen met dementie omgeving houden we rekening met vooral de mogelijkheden van ouderen met dementie. In drie benaderingen, voor een empatisch gebouw.

Waarborgen behoud identiteit ouderen met dementie

Wonen voor ouderen met dementie geeft ruimte aan de unieke identiteit van iedere bewoner door de autonomie en privacy te waarborgen. Een volwaardige eigen plek, met eigen sanitair en ruimte voor de entree. Een gebouw met een gevoel van huiselijkheid, met verschillende plekken waar ruimte is voor het ophalen van herinneringen.

De sociale, cognitieve en fysieke mogelijkheden en behoeften van ouderen met dementie faciliteren en benutten

Een heldere gebouwstructuur zorgt voor een goede oriëntatie. Met plekken voor sociale ontmoeting en activiteiten. Met een loopcircuit, voorzien van veel (dag-) licht en uitzicht op natuur komt tegemoet aan de behoefte sommige ouderen met dementie, het zoeken naar prikkels (de dolers).

Het circuit heeft bij voorkeur afwisselend prikkelarme plekken en plekken rijk aan prikkels. Met betekenisvolle einden.

Fysieke gezondheid

Ouderen met dementie zijn fysiek kwetsbaar. Ze hebben vaker een verminderend gezichtsvermogen, met verlies van het zien van diepte. We ondervangen het door de routing te materialiseren met goede visuele contrasten tussen vloeren, deuren, wanden, plafonds en inrichting en door het ontbreken van drempels.