Centrum voor Senioren Tilburg

Opdrachtgever
GGz Breburg
Jaar
2005-2011
Healing environment
Ja
Duurzaamheid
Ja
Stabu Bestek
Ja

Het project bevindt zich op het binnenterrein van een binnenstedelijk blok in de gemeente Tilburg.
Het programma omvatte een woongedeelte voor 40 cliënten in de categorie zwaar en een behandelge- deelte, totaal ongeveer 5.000 m2, voor de behandeling van mensen van 60 jaar en ouder.

Na een uitgebreide modellenstudie is een stedenbouwkundige opzet gemaakt waarbij stedenbouwkundige “restruimten” zijn voorkomen, er een efficiente lay-out is gemaakt bijzondere kwaliteiten van de locatie zijn behouden door bestaande bouwdelen/gevels in het nieuwe bouwvolume op te nemen.

Het gebouw bestaat uit twee gedeelten die van elkaar gescheiden zijn, met ieder een eigen ingang. De ingang Korvelseweg biedt toegang tot de deeltijdbehandeling. De ingang Capucijnenstraat biedt toegang tot de afdeling klinische behandeling en de afdeling langdurend verblijf.

Het gebouw is uniek door de wijze waarop oud- en nieuwbouw in een krappe binnenstedelijke situatie met elkaar zijn vervlochten tot een nieuw geheel. Dit is onder meer tot stand gebracht door de materia- lisatie van de nieuwe gebouwen. Deze bestaan uit metselwerk en conform een deel van de te handhaven gebouwen op strategische posities uit stucwerk.

Healing environment

In het ontwerpproces is door Ooms architecten in nauwe samenwerking met adviseurs, medewerkers en vertegenwoordigers van a.s. gebruikers ruime aandacht gegeven aan de wens een gebouw te willen realiseren, dat een positieve invloed heeft op alle gebruikers ervan. Door o.a. de vele manieren van daglichttoetreding, uitzichten en in het materiaalgebruik zowel binnen als buiten is dit gerealiseerd, zowel qua beleving als qua onderhoudsvriendelijkheid.