High Intensive Care (HIC)

HIC, of wel High & Intensive Care, is een nieuw concept voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg. Diverse GGZ partners hebben het gedachtegoed gezamenlijk ontwikkeld.

Mensen, die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig opvangen en behandelen. Veiligheid en bescherming combineren met respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat het terugdringen van dwang en drang. Met aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt.

We hebben voor het werkboek HIC een ideaal model studie gemaakt. En voor vestigingen in Tilburg en Breda van de GGz Breburg in een verbouw en nieuwbouw situatie een High Intensive Care ontworpen.