HIC Breda

Categorie
Psychiatrie
Opdrachtgever
GGz Breburg
Jaar
2015
Healing environment
Ja
Duurzaamheid
C2C geinspireerd
Stabu Bestek
Ja

HIC, of wel High & Intensive Care, is een nieuw concept voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg. Een gedachtegoed dat door diverse GGZ partners gezamenlijk ontwikkeld is.

High & Intensive Care is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat daar in het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt.

De nieuwbouw voor de Intensive Care is met ronde vormen vormgegeven waardoor het goed aansluit bij de ronde erkers op de hoeken van de bestaande gebouwen.  De gevel bestaat uit houten latten afgewisseld met beplating in meerdere (vooral) groen tinten. Overhoeks sluit het beeld van het hout zich, waardoor het visueel goed aansluit bij de groene omgeving. Vanuit posities loodrecht op de gevel is de veelkleurigheid zichtbaar.

Uit architectonisch oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van healing environment hebben uitzicht, daglicht en de visuele verbinding tussen buiten en binnen maximale aandacht gekregen in het ontwerp. Het doel is om de client minder het gevoel van (af) geslotenheid te geven.

Met behulp van dak lantaarns en verticale raamstroken komt er veel daglicht naar binnen en is er maximaal zicht op de gehele buitenruimte. De puien zijn “weg” gedetailleerd en het glas loopt van vloer tot plafond.

Een ander aspect in healing environment is de toepassing van natuurlijke (ogende) materialen. Ook geeft dit het gebouw een groen, duurzaam karakter. De toegepaste kozijnen zijn van blank gelakte oregon pine. De daken worden begroeid met sedum. Dit geeft extra warmte accumulatie, opslag van hemelwater en fijnstof. De footprint die wordt bebouwd wordt zo ook terug gegeven aan de natuur.